De uitdrukking “het nieuwe normaal in een 1,5 meter maatschappij” bezorgt me een benauwd gevoel. Bijzonder dat juist afstand houden me dit gevoel geeft. Ik wil me liever verbinden met het nieuwe anders: Een samenleving waarin we bewust leven in relatie met elkaar en met de natuur, onze Aarde. Immers wij zijn zelf ook Natuur waarin wij moeten aarden! Helaas wordt dit door heel veel mensen vergeten.

Vanuit de Taoïstische filosofie, een natuur filosofie, wordt er gesproken over de verbinding van de natuur met ons eigen innerlijk Landschap. Over hoe het landschap in de buitenwereld onze binnenwereld beïnvloed, verzwakt of bekrachtigd en hoe ziekten van buiten in onze binnenwereld reflecteren, ons uit balans halen.
Deze eeuwen oude filosofie laat zich in de huidige tijd als waarheid zien : Een virus, de manier waarop we leven, de Aarde misbruiken en ziek maken hebben nu een enorme impact op de mens als individu.

Ik wil graag in een andere, nieuwe wereld leven. Hoe die eruit zou moeten zien? Pffff…. Heb je even! De wereld is groot, te politiek en te complex om dàt eventjes op papier te zetten. Er zijn zoveel factoren waar ik als individu geen of nauwelijks invloed op heb. Ik raak er bijna moedeloos van!
Maar gelukkig is er de uitspraak van Lao Tse (+/- 600 vc), grondlegger van het Taoïsme.
Wat je wil hebben moet je eerst geven!
Om mijn nieuwe anders te bereiken (te hebben), moet ik dit nieuwe anders eerst geven. En om dit te kunnen geven, moet ik het zelf eerst bezitten!!!!!!!!
Zorg voor mijn buitenwereld, een gezondere leefomgeving en Aarde, beginnen met gezondheid en bewustwording in mezelf:

ZELFZORG.

Met aandacht voor gezond zijn met vitale voeding, beweging, de Natuur, frisse lucht, rust, ontspanning. Maar ook met plezier maken en genieten van kunst, muziek en creativiteit.
En… niet te vergeten het echte mensen-mensen contact!

Wanneer we ons op grote schaal met deze dingen gaan verbinding heb ik het vertrouwen in een mooi nieuw anders!